klienci indywidualni
klienci instytucjonalni
Login [NIP]: Hasło:
||
>> Oferta
PL | EN | DE | RU

W ramach kompleksowej obsługi klientów oferujemy przeprowadzenie całości procesu inwestycyjnego związanego z przyłączeniem do sieci gazowej:

 • wypełnienie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej
 • uzyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej
 • zawarcie umowy o przyłączenie z Mazowieckim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego sp. z o.o. (Zakładem Gazowniczym)
 • uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń, związanych z procesem budowlanym
 • opracowanie projektu gazociągu / przyłącza
 • opracowanie projektu instalacji gazowej
 • budowa sieci i instalacji gazowej
 • zapewnienie nadzoru i odbioru wykonanych robót
 • dokonanie rozliczenia z MOSD sp. z o.o. umowy o przyłączenie

Ponadto świadczymy usługi w zakresie:

 • Doradztwa technicznego
 • Audytu energetycznego
 • Okresowych przeglądów instalacji
 • Projektowania i wykonawstwa
  • stacji gazowych oraz punktów redukcyjno-pomiarowych
  • sieci i przyłączy wodociągowych
  • sieci i przyłączy kanalizacyjnych
  • Nadzoru inwestorskiego.