klienci indywidualni
klienci instytucjonalni
Login [NIP]: Hasło:
||
>> Kraking statyczny >> Opis
PL | EN | DE | RU

Na czym to polega?

Metoda krakingu statycznego polega na kruszeniu wymienianej rury przez głowicę kruszącą (w przypadku rur z materiałów kruchych) lub rozcięciu rury przez głowicę z nożem rolkowym (w przypadku rur stalowych), a następnie wciągnięciu po śladzie starego przewodu rury z polietylenu wysokociśnieniowego lub zalecanej tzw. rury rdzeniowej.

Podczas kruszenia lub cięcia odłamki starej rury są wtłaczane promieniowo w otaczający rurociąg grunt dzięki zainstalowanej za głowicą kruszącą głowicy poszerzającej.

Przy zainstalowaniu głowicy poszerzającej o odpowiedniej średnicy istnieje możliwość zwiększenia średnicy nominalnej nowej rury o max. dwie dymensje.

Pokaz krakingu statycznego


Praktyczne zastosowanie krakingu statycznego