klienci indywidualni
klienci instytucjonalni
Login [NIP]: Hasło:
||
>> Oferta
PL | EN | DE | RU

PP2 Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie:
Projektowania i wykonawstwa:

 • sieci i przyłączy gazowych
 • instalacji gazowych
 • stacji gazowych oraz punktów redukcyjno-pomiarowych
 • sieci i przyłączy wodociągowych
 • sieci i przyłączy kanalizacyjnych
Technologii bezwykopowych:
 • przeciski rurami stalowymi
 • przewierty sterowane
 • kraking statyczny
Robót drogowych (naprawa nawierzchni asfaltowych i brukowanych)
Inspekcji sieci sanitarnych
Okresowych przeglądów instalacji
Doradztwa prawnego w procesie budowlanym
Doradztwa technicznego
Audytu energetycznego
Nadzoru inwestorskiego

Przedstawiamy także ofertę kompleksowej obsługi klientów instytucjonalnych, polegającej na przeprowadzeniu całości procesu inwestycyjnego związanego z przyłączeniem do sieci gazowej:

 • wypełnienie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej
 • uzyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej
 • zawarcie umowy o przyłączenie z Mazowieckim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego sp. z o.o. (Zakładem Gazowniczym)
 • uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń, związanych z procesem budowlanym
 • opracowanie projektu gazociągu / przyłącza / stacji gazowej,
 • opracowanie projektu instalacji gazowej,
 • budowa sieci i instalacji gazowej
 • zapewnienie nadzoru i odbioru wykonanych robót
 • dokonanie rozliczenia z Zakładem Gazowniczym umowy o przyłączenie